Förordningar

 

 Den webbutik som finns  internetadressen https://www.thujor-thuja.se drivs av företaget 

 

  

 FÖRETAGETS UPPGIFTER: 

Namn: E-ToMaZZo TOMASZ ZIELECKI 

ADRESS: 230 1 Maja Street, 44-340 Godów 

NIP: 6472519066 

 

KONTONUMMER: 

mBank 

66 1140 2004 0000 3802 6646 8453 

  

   REGON: 241436430 

  

   Myndighet som har registrerat affärsverksamheten: Voit of Godów Municipality 

Registreringsnummer: WDEDG 1775/2009 

 

FÖRETAGSUPPGIFTER: 

 

Namn: E-ToMaZZo TOMASZ ZIELECKI  

ADRESS: 230 1 Maja Street, 44-340 Godów  

NIP: 6472519066 

BANKKONTONUMMER: 

mBank 

66 1140 2004 0000 3802 6646 8453 

 

 

 

 

 

§ 1 

Allmänna bestämmelser 

 

  

1, Den webbutik som finns på www.e-iglaki.pl, www.e-iglaki.cz, www.e-heckenpflanzen.eu drivs av företaget: 

 

 

FÖRETAGSUPPGIFTER: 

 

Namn: E-ToMaZZo TOMASZ ZIELECKI 

ADRESS: 230 1 Maja Street, 44-340 Godów  

NIP: 6472519066 

REGON: 241436430 

  

BANKKONTONUMMER: 

mBank  

66 1140 2004 0000 3802 6646 8453, 

vars affärsverksamhet har registrerats av borgmästaren i kommunen Godów i registret WDEDG 1775/2009. 

 

 

2. Definitioner: 

 • OnlinebutikSäljarens onlinebutik på www.thujor-thuja.se, www.e-iglaki.plwww.e-iglaki.czwww.e-heckenpflanzen.eu där köparen kan göra en beställning, 

 

 • Föreskrifter - dessa föreskrifter för nätbutiken, 

 

 • Säljare - 

 

 • Köparen - en fysisk person, en fysisk person som driver ett företag, en juridisk person eller en organisatorisk enhet utan juridisk personlighet, som använder de tjänster som tillhandahålls elektroniskt av säljaren, 

 

 • Konsument - en vuxen fysisk person med full rättskapacitet som gör ett köp hos säljaren som inte är direkt relaterat 
till hans/hennes affärseller yrkesverksamhet,  

 

 • Registreringsformulär - ett formulär som finns i nätbutiken och som gör det möjligt att skapa ett konto, 

 

 • Konto - en uppsättning resurser i säljarens IKT-system, markerade med ett individuellt namn (inloggning) och lösenord som tillhandahålls av köparendär köparens uppgifter samlas in, inklusive information 
om gjorda beställningar, 

 

 • Beställningsformulär - ett formulär som finns i nätbutiken och som gör det möjligt att göra en beställning, 

 

 •  Beställning - köparens viljeförklaring som utgör ett erbjudande om att ingå ett avtal om försäljning av en produkt med säljaren,  

 

 • Försäljningsavtal - ett avtal om försäljning av en produkt i den mening som avses i civillagen (Journal of Laws 1964 nr 16, punkt 93 i dess ändrade lydelse), som ingås via webbutiken  polska/svenska, 

 

 • Produkt - en lös egendom som finns tillgänglig i webbutiken och som är föremål för ett försäljningsavtal mellan köparen och säljaren, 

 

 • Inköpsbevis - ett skattekvitto, en momsfaktura eller annan handling som bekräftar köpet av produkten. 

 

3. Annonser, Säljarens annonser, prislistor och annan information om produkterna, som tillhandahålls på webbutikens webbplats, särskilt deras beskrivningar, tekniska parametrar, användningsparametrar och priser, utgör en inbjudan att ingå ett avtal i den mening som avses i artikel 71 i civillagen av den 23 april 1964 (Journal of Laws nr 16, punkt 93 i dess ändrade lydelse). 

 

4.  Bestämmelserna i dessa föreskrifter är inte avsedda att utesluta eller begränsa eventuella rättigheter för köparen, som också är en konsument i den mening som avses i lagen av den 23 april 1964 - civillagen (Journal of Laws nr 16, punkt 93 i dess ändrade lydelse), som han har rätt till enligt tvingande bestämmelser i lag. Om bestämmelserna i dessa regler och föreskrifter är oförenliga med de ovannämnda bestämmelserna ska de senare gälla. 

 

 

 

 

§ 2 

Villkor för att göra en beställning 

 

 

1. Köparen är skyldig att använda webbutiken ett sätt som är förenligt med gällande lag, regler för social samexistens och god moral, med beaktande av respekten för personlig egendom och tredje parts immateriella rättigheter. 

  

2. Webbutiken säljer inom Europeiska unionen. 

 

3. Beställningar kan göras 7 dagar i veckan, 24 timmar om dygnet. Denna bestämmelse ska inte tillämpas beställningar som görs per telefon eller fax. 

 

4. Köparen kan välja ett av följande sätt att lägga en beställning: 

 • Beställning genom att fylla i beställningsformuläret  webbutikens webbplats 

 

 • Genom att göra en beställning via e-post, 

 

 • Beställning per telefon, 

 

 • Beställning per fax. 

 

E-postbeställningar ska innehålla produkternas namn, kvantitet, val av betalningsmetod och kontaktuppgifter för leverans. 

 

5. De beställningar som avses i punkt 4 i detta avsnitt och som görs vardagar (lördagar, söndagar och helgdagar behandlas nästa arbetsdag). 

  

6. Bekräftelse att beställningen har lagts och godkänts för utförande kommer att skickas till köparen av säljaren i form av ett e-postmeddelande. 

 

7. Försäljningsavtalet ska anses ha ingåtts så snart det individuella beställnings-ID-numret har genererats och/eller köparen har fått det e-postmeddelande som avses i klausulen. 6 i denna punkt. 

 

8. Beställningar som har skickats vidare för behandling kan annulleras tills produkten skickas. Denna bestämmelse gäller endast köpare som är fysiska personer. För andra köpare kan beställningar inte annulleras. 

 

9. Den genomsnittliga ledtiden för en beställning (från inlämning till avsändning till köparen) är: 7 arbetsdagar. Vi förbehåller oss rätten till leverans upp till 21 arbetsdagar och rätten att ändra leveransdatumet, vilket bland annat kan bero väderförhållanden etc. 

 

10. Om de beställda produkterna inte finns i lager ska köparen informeras om detta faktum och den därmed sammanhängande förlängningen av leveranstiden omedelbart och senast inom 48 timmar. 

 

 

 

 

 

§ 3 

Garanti 

 

 

1. I enlighet med lagen av den 30 maj 2014 om konsumenträttigheter (Journal of Laws 2014, punkt 827.) klassificeras de skickade växterna som lättfördärvliga varor (artikel 38, punkt 4.) och har därför inte rätt till 14 dagars returrätt. 

 

2. Garantin gäller r knölar, lökar och frön som köpts i III, IV, IX och X, r garantin är 14 dagar från leveransdagen och 7 dagar från leveransdagen under den resterande perioden. 

3. Garantin omfattar  växter i en bal och plantor i krukor i III, IV, IX och X, r garantin är 1 månad från leveransdagen, och 14 dagar från leveransdagen i övrigt. 

 

4. Garantin omfattar plantor med nakna rötter som köpts i de III IV, IX och X, där garantin gäller en vecka från leveransdatumet, men ingen garanti ges för resten av perioden. 

 

5. Kunden kommer inte att ådra sig några extra kostnader för leverans av de reklamerade varorna till vårt företag. Efter överenskommelse med kunden kan en kurir skickas för att hämta de hävdvunna varorna, eller kommer kostnaderna för att kunden skickar tillbaka varorna till vårt företag att ersättas i sin helhet. 

 

6. I händelse av ett obefogat klagomål kommer kunden att debiteras kostnaden för returen och återförsändelsen av varorna. 

 

7. Vi ersätter inte porto- och förpackningskostnader. 

 

8. Klagomål och återbetalningar behandlas inom 14 arbetsdagar. 

 

9. Om växterna inte har anlänt i samma skick som de beställdes, om de är trasiga, i olika storlekar eller arter, ska en reklamation göras inom 24 timmar efter mottagandet av leveransen. 

 

10. Reklamationer kommer endast att beaktas mot uppvisande av inköpsbevis (kvitto, faktura). 

 

11. Garantin gäller under förutsättning att växten planteras och sköts i enlighet med trädgårdskonsten, dvs: 

  

 • substratet ska vara ordentligt förberett. 

 

 • Hur man planterar växter i krukorväxter i en bal och med bara rötter - När du får paketet från kuriren ska växterna tas ut ur kartongen.
Om varorna är i krukor eller multipelkärl vattnar vi växternamedan varorna med barrot blötläggs i vatten vid   
lufttemperatur i ca 1 timme (det får inte vara för stor temperaturamplitud). Förbered sedan ett 40 cm och djupt dike längs med längden  målhägnadenFör plantering nvänds torv med en ph-halt  4,5-5,5. Torven måste vara våt och blandasHäll denna blandning över hela diket och plantera barrträd i den. Vattna  morgonen och kvällenunder varma dagar får du inte vattna i solen för att inte bränna dem. Under den första månaden är det viktigt att vattna med rotningsmedel (kristalon gult morgonen och 
sent  kvällen 3 gånger i veckanupprepa åtgärden minst 10 gånger ( 1 kg - 1000 l) . 

 

 

Vi rekommenderar att du använder följande proportioner för en vattning: 

 

För växter under 80 cm, använd 25 l torv 4,5-5,5ph och för en vattning av växter använd 25 g. Rooter blandat med 25l vatten. 

 

För växter över 80cm använd 50l torv 4,5-5,5ph och för en vattning av växterna använd 50g rotningsmedel blandat med 50l vatten. 

 

 • Om plantan inte planteras i enlighet med ovanstående anvisningar är garantin ogiltig. 

 

 • För att garantin skall vara giltig måste torven dessutom ha köpts hos oss eller hos ett annat företag 
som är specialiserat  försäljning eller handel med torvmed namnet och motsvarande ph-värde 4,5-5,5  fakturan, men fakturadatumet får inte vara mer än 24 timmar efter det att plantorna mottagits från budet. 

 

 • Säljaren ger garantin under förutsättning att köparen sköter växterna i enlighet med skötselanvisningarna 
för den aktuella växtarten (rätt planteringsdjupjordartjordberedninggödsling och vattning). 

 

 • händelse av force majeuresärskilt vid torkafrostskadedjursangrepp etc., gäller inte garantin. 

 

10. köparens uttryckliga begäran kan en garantiperiod 1 år beviljas, men endast efter föregående överenskommelse med vårt företag, eftersom varje ansökan kommer att behandlas individuellt. 

 

11. Säljaren garanterar inte att växterna godkänns. 

 

12. Alla växtstorlekar som anges kan variera med 10 % nedåt eller uppåt, dessa skillnader är acceptabla för naturprodukter och innebär inte bristande kvalitet. 

  

13. Mönstren visar de genomsnittliga egenskaperna hos en växt. Alla växter är inte nödvändigtvis identiska med mönstret. 

 

 

 

 

§ 4 

Betalningar 

 

 

1.  Varje beställning åtföljs av ett inköpsbevis. 

 

2. Köparen, som inte är en fysisk person, ger för att behandla beställningen säljaren tillstånd att utfärda ett inköpsbevis utan mottagarens underskrift. 

 

3. Valet av betalningsmetod görs av köparen när han/hon gör sin beställning. Köparen kan välja ett av de möjliga betalningssätten: 

 

betalning mot kontant betalning vid leverans, 

 

betalning genom vanlig överföring eller onlineöverföring till säljarens bankkonto, 

 

betalning kontant (vid mottagandet av produkten), 

 

betalning via internetbetalningssystem - t.ex. Dotpay, PayU, PayPal osv, 

 

4. Om köparen inte betalar inom 7 dagar efter orderbekräftelsen har säljaren rätt att annullera beställningen genom att informera köparen via e-post eller telefon. 

 

5. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra produktpriserna. Beställningar som gjorts innan de ändringar som avses i ovanstående stycke träder i kraft kommer att genomföras i enlighet med de regler som gällde vid tidpunkten r beställningen. 

 

6. Vid försenad betalning, senast 30 dagar från fakturadatum eller datum för mottagande av varan, debiteras lagstadgad ränta. 

 

 

 

 

§ 5 

Frakt och packning och leveransskyldigheten 

 

 

 

1.  Transport sker köparens bekostnad och risk. Om avsändningsdatumet försenas grund av köparens fel, övergår alla risker som är förknippade med det försenade mottagandet av växterna till köparen den dag de är klara för mottagande. 

 

2. Säljaren förbinder sig att packa varorna ett säkert sätt. 

 

3. I händelse av naturkatastrofer såsom torka, hagel, frost eller andra orsaker som inte beror säljaren (t.ex. strejk, valutaförändring, andra hinder som förhindrar företagets verksamhet) förlängs leveransdatumet tills hindret har upphört att existera. Om leveransen är omöjlig grund av ovan nämnda orsaker är säljaren befriad från sin leveransskyldighet. Köparens eventuella krav ersättning kommer inte att godkännas. 

 

 

 

 

 

§ 6 

Förbehåll för äganderätt 

 

 

1. De levererade varorna förblir säljarens egendom tills full betalning sker, dvs. tills köparen har betalat alla skulder till oss, inklusive ränta. 

 

2. Säljaren förlorar inte rätten till de levererade växterna även om köparen har planterat dem sin egen eller en tredje parts mark. 

 

3. Köparen är skyldig att ta väl hand om varorna genom korrekt lagring, plantering, gödsling och vattning. 

 

 

 

 

§ 7 

Rätt till ångerrätt 

 

1. Köparen, som är en konsument i den mening som avses i artikel 221 i civillagen (Journal of Laws nr 16, punkt 93 i dess ändrade lydelse), har rätt att frånträda ett avtal som ingåtts distans, utan att ange got skäl, inom 14 dagar efter att ha mottagit produkten. 

 

2. Köparen har inte rätt till ovanstående rätt i följande fall: 

 

a) tillhandahållande av tjänster, om säljaren har utfört tjänsten i sin helhet med köparens uttryckliga samtycke, som innan utförandet påbörjas har informerats om att han eller hon kommer att förlora sin ångerrätt efter det att säljaren har utfört tjänsten, 

 

b) Avtal som avser tjänster för vilka priset eller ersättningen är beroende av fluktuationer finansmarknaden som säljaren inte har någon kontroll över och som kan inträffa före utgången av ångerfristen, 

 

c) Kontrakt vars föremål för utförandet är en icke prefabricerade föremål vara som tillverkas enligt köparens specifikationer eller som är att tjänar till att möta hans individuella behov, 

 

d) kontrakt där föremålet för tjänsten är en vara som försämras snabbt eller har kort använt, 

 

e) Avtal där föremålet för prestationen är en vara som levereras i en förseglad förpackning som av hälso- eller hygieniska skäl inte kan återlämnas efter att ha öppnats, om förpackningen har öppnats av köparen efter leveransen, 

 

f) Särskilda avtal om varor som till sin natur är oskiljaktiga från andra varor efter leverans, 

 

g) avtal där köparen uttryckligen har begärt att säljaren ska komma till honom för att utföra brådskande reparationer eller underhåll. Om säljaren dessutom tillhandahåller andra tjänster än de som köparen begärt eller levererar andra artiklar än de reservdelar som behövs för reparationen eller underhållet, ska köparen ha rätt att frånträda avtalet med avseende de ytterligare tjänsterna eller artiklarna, 

 

h) Kontrakt som ingås genom offentlig auktion. 

 

3. För att effektivt kunna häva det avtal som avses i punkt 1 i denna punkt räcker det att köparen r en skriftlig förklaring via e-post till: etomazzo@o2.pl eller per post inom den lagstadgade 14-dagarsperioden från mottagandet av leveransen. En mall r deklaration finns i bilaga 1. 

 

4. När köparen frånträder avtalet är han eller hon skyldig att returnera produkten i oförändrat skick tillsammans med inköpsbeviset eller en kopia av detta inom 14 dagar från och med datumet för frånträdandet. 

 

5. Fraktkostnaderna r den returnerade produkten ska betalas av köparen. 

 

6. Köparen ansvarar för minskningen av Produktens värde till följd av att den används ett sätt som går utöver vad som är nödvändigt för att fastställa Produktens art, egenskaper och funktion. 

 

7. Säljaren garanterar att återbetala priset produkten och fraktkostnaderna för produkten till köparen omedelbart, senast inom 14 dagar. 

 

8. Säljaren ska återbetala betalningen med samma betalningsmedel som köparen använde, såvida inte köparen uttryckligen har godkänt en annan återbetalningsmetod som inte medför några kostnader för köparen. 

 

9. Om köparen har valt ett annat leveranssätt än det billigaste  leveranssättet som säljaren erbjuder, är säljaren inte skyldig att ersätta köparen för eventuella extrakostnader som köparen ådragit sig. 

 

10. Returer av produkter som skickas på säljarens bekostnad eller mot kontant betalning vid leverans accepteras inte. 

 

11. När det gäller köpare som inte är konsumenter i den mening som avses i artikel 221 i civillagen (Journal of Laws nr 16, punkt 93, i dess ändrade lydelse), dvs. personer som utför rättshandlingar som är direkt kopplade till deras ekonomiska eller yrkesmässiga verksamhet, är det helt uteslutet att frånträda avtalet i den ovan nämnda omfattningen - var vänlig och gör dina inköp med försiktighet och eftertanke. 

 

12. Säljaren kan hålla inne återbetalning av den betalning som mottagits från konsumenten tills säljaren har fått tillbaka varan eller konsumenten har lämnat bevis på att varan har återlämnats, beroende på vilken händelse som inträffar först. 

 

 

 

 

 

 

§ 8 

Transport – leverans 

 

1.  Vid leverans med vår transport förbehåller vi oss rätten att ändra det tidigare överenskomna datumet i följande fall:

 

- fordonskollaps 

 

- komplikationer under transporten 

 

- förarens sjukdom 

 

- dåliga väderförhållanden 

 

- tillfälliga händelser (olyckor, vägarbeten, trafikstockningar osv.) 

 

2. Vi förbehåller oss rätten att leverera 24 timmar / 7 dagar i veckan. 

 

3. Vi ansvarar inte för de kostnader som uppstår om du anlitar ett trädgårdsföretag eller personer för att utföra planteringen för ett visst planteringsdatum. 

 

4. Trädgårdsföretaget eller personer som ska utföra planteringstjänsten ska kontaktas efter mottagande av varorna. 

 

5. Vid leverans av paket är vi inte ansvariga för att paketet skadas/förstörs av transportören. Situationen måste klargöras vid leveransen med kuriren. 

 

 

 

 

§ 9 

Klagomål 

 

1.  Köparen kan lämna in skriftliga klagomål om det ingångna avtalet tillsammans med alla bilagor till Säljaren till företagets adress: E-ToMaZZo Tomasz Zielecki, ul. 1 Maja 4, 44-348 Skrzyszów. 

 

2. Köparen kommer inte att ådra sig några extra kostnader för leverans av de reklamerade varorna till företagets lokaler. Efter överenskommelse med kunden kommer en kurir att skickas för att hämta de reklamerade varorna eller så kommer kostnaden för att skicka tillbaka varorna till oss att återbetalas i sin helhet. Vid ett ogrundat klagomål kommer kunden att debiteras för kostnaden för att returnera och skicka varan på nytt. 

 

3. Köparen kan begära reparation eller utbyte mot varor som överensstämmer med avtalet utan kostnad. Om reparation eller utbyte visar sig vara omöjligt eller alltför kostsamt och det anmälda felet är betydande, kan köparen häva avtalet med krav på återbetalning. 

 

4. Ett kvitto eller en faktura som bekräftar köpet av varorna från respektive Säljare är nödvändigt för att göra en reklamation. 

 

5. Ett korrekt inlämnat klagomål bör åtminstone innehålla följande: 

 

 •  Förnamn, efternamn, adress och e-postadress för köparen, 

 

 •  Datum för ingående av det avtal som klagomålet grundar sig på, 

 

 •  Föremålet för klagomålet, med angivande av köparens begäran, 

 

 •  Alla omständigheter som motiverar klagomålet med en beskrivning av planteringsförfarandet, 

 

 •  Bifogat bevis på köp av varor i form av kvitto eller faktura, 

 

 •  Bifogat bevis på köp v torv i form av en faktura, 

 

 • Bifogat bevis på inköp av rotningsmaterial - (kristalon yellow) i form av en faktura, 

 

          En blankett för ansökan om ersättning finns i tillägg 2. 

 

6. Om de uppgifter eller den information som lämnas i klagomålet behöver kompletteras ska säljaren begära att den klagande kompletterar klagomålet i den utsträckning som anges innan klagomålet behandlas. 

 

7. Svaret på klagomålet skickas till den postadress som köparen uppgett. 

 

 

 

 
 

§ 10 

Integritetspolicy och säkerhet för personuppgifter 

 

 

1. Administratören av baserna personuppgifter som tillhandahålls av konsumenterna i butiken är säljaren. 

 

2. Säljaren förbinder sig att skydda personuppgifter i enlighet med lagen om skydd av personuppgifter av den 29 augusti 1997 och lagen om tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg av den 18 juli 2002. När köparen gör en beställning ger han eller hon sitt samtycke till att säljaren behandlar hans eller hennes personuppgifter i syfte att genomföra beställningen. Köparen kan när som helst kontrollera, korrigera, uppdatera och radera sina personuppgifter. 

 

Personuppgifter behandlas: 

 

För att identifiera avsändaren och hantera dennes förfrågan som skickas via det tillhandahållna formuläret - den rättsliga grunden för behandlingen är nödvändigheten av behandlingen för att utföra avtalet om tillhandahållande av tjänsten (artikel 6.1 b i GDPR); 

 

För analytiska och statistiska ändamål - den rättsliga grunden för behandlingen är administratörens legitima intresse (artikel 6.1 f i RODO), som består i att föra statistik över frågor som ställs av användare via webbplatsen för att förbättra dess funktionalitet. 

 

Användaren har rätt att få tillgång till innehållet i uppgifterna och att begära rättelse, radering, begränsning av behandlingen, rätt till dataportabilitet och rätt att invända mot behandlingen av uppgifterna samt rätt att lämna in ett klagomål till den tillsynsmyndighet som ansvarar för skyddet av personuppgifter. 

 

8.2. I den mån Användarens uppgifter behandlas på grundval av samtycke, kan de återkallas när som helst genom att kontakta via e-post: e-iglaki@o2,.pl 

 

8.3. Användaren har rätt att invända mot behandling av uppgifter för marknadsföringsändamål om behandlingen sker i samband med administratörens legitima intresse, och även - av skäl som är relaterade till användarens särskilda situation - i andra fall där den rättsliga grunden för databehandlingen är administratörens legitima intresse (t.ex. i samband med genomförandet av analytiska och statistiska ändamål). 

 

 

 

 

 

  § 11 

Plats för framförande åtaganden och domstols behörighet 

 

 

 

1.  Platsen för fullgörandet av den förpliktelse som följer av försäljningsavtalet är Godow. Behörig domstol för eventuella tvister är domstolen i Wodzisław Śląski eller någon annan domstol i det land som kunden anger. 

 

 

 
§ 12 

Avgörande klausul 

 

 

1.  Vid yrkestvister, i synnerhet om växternas kvalitet, kommer en oberoende expert att utses av en av parterna. Förordnande av sakkunnig utesluter inte möjligheten att ansöka om beslut hos allmän domstol. 

 

 

 

 

§ 13 

Slutliga bestämmelser 

 

 

1. Inget i dessa villkor är avsett att inkräkta på köparens rättigheter. Det kan inte heller tolkas på detta sätt, eftersom om någon del av dessa villkor skulle vara oförenlig med tillämplig lag, förklarar säljaren att han absolut följer och tillämpar denna lag i stället för den ifrågasatta bestämmelsen i villkoren. 

 

2.  Säljaren förbehåller sig rätten att införa begränsningar i användningen av webbutiken på grund av teknisk service, underhållsarbete eller arbete för att förbättra dess funktionalitet. Samtidigt förbinder sig Säljaren att göra allt för att se till att de ovannämnda avbrotten sker under nattetid och varar så kortvarigt som möjligt. 

 

3. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra villkoren. Ändringarna träder i kraft vid den tidpunkt som uttryckligen anges av säljaren, dock tidigast 7 dagar efter att de tillkännagivits. Beställningar som görs innan de ändringar som avses i föregående mening träder i kraft kommer att realiseras på de villkor som gällde vid tidpunkten för beställningen. 

 

4. Returer av produkter som skickas på säljarens bekostnad eller mot kontant betalning vid leverans accepteras inte. 

 

5. Eventuella tvister mellan parterna ska lösas i godo eller i närvaro av en oberoende och opartisk medlare. Om det emellertid inte är möjligt att lösa en tvist i godo, inklusive genom medling, ska domstolens behörighet fastställas i enlighet med de regler som är allmänt tillämpliga i Republiken Polen. 

 

6. Frågor som inte omfattas av dessa förordningar ska regleras av relevanta bestämmelser i polsk lag, särskilt lagen av den 23 april 1964 - civillagen (Journal of Laws 1964 nr 16, punkt 93, i dess ändrade lydelse) och lagen av den 30 maj 2014 om konsumenträttigheter (Journal of Laws 2014, punkt 827.) och andra relevanta bestämmelser. 

 

7. E-TOMAZZO förbinder sig att leverera varor utan defekter, med undantag för defekter som anges i försäljningserbjudandet. 

 

8. En köpare som är konsument har möjlighet att använda ett utomrättsligt förfarande för att hantera klagomål och driva krav inför den permanenta konsumentskiljedomstolen vid den regionala inspektören för handelsinspektion i Katowice. Information om hur man får tillgång till ovannämnda tvistlösningsmetoder och förfaranden finns på följande adress: https://www.uokik.gov.pl , under fliken "Lösning av konsumenttvister". 

 

9. Förordningarna gäller från och med den 25 december 2014. 

 

 

 

 FÖRETAGSUPPGIFTER: 

 Namn: E-ToMaZZo TOMASZ ZIELECKI 

 ADRESS: 230 1 Maja Street, 44-340 Godów 

 NIP: 6472519066 

 

Myndighet som har registrerat affärsverksamheten: Voit of Godów Municipality 

Registernummer: nr WDEDG 1775/2009 

  

  

Kontaktuppgifter: 

E-TOMAZZO TOMASZ ZIELECKI 

1 MAJA 230 

44-340 GODÓW 

MAIL: etomazzo@o2.pl 

MAIL: THOMASZZIELECKI@GMAIL.COM 

KONTORSTELEFON: 

+48 6666 333 00 

+48 505 800 785 

 • Dodaj link do:
 • digg.com
 • delicious.com
 • wykop-pl
 • facebook.com


tel: +48 505 800 785     tel: +48 666 633 300     email: etomazzo@o2.pl
zamknij X
Witaj, nie znalazłeś nic ciekawego?

Jeśli chcesz być na bieżąco z promocjami cenowymi - zapraszamy na nasz Facebook.

Informujemy także o nowym asortymencie... bądźmy w kontakcie - polub nas